Category Archives: Quy hoạch

Thông tin quy hoạch Thuận An mới nhất, tầm nhìn đến 2030

Thông tin quy hoạch Thuận An mới nhất và tầm nhìn đến 2030 Thông tin quy

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Bù Gia Mập (Bình Phước)

Huyện được thành lập theo Nghị quyết số 35 – NQ/CP của Chính phủ và

Bản đồ quy hoạch, kế hoạch huyện Phú Riềng (Bình Phước)

  Hành chính và vị trí địa lý Vị trí tự nhiên của huyện: Phía đông

Bản đồ quy hoạch, kế hoạch huyện Đồng Phú (Bình Phước)

Hành chính và vị trí tự nhiên Vị trí tự nhiên của huyện: Phía tây giáp huyện

Thông tin quy hoạch & Định hướng phát triển huyện Chơn Thành đến năm 2030

Định hướng phát triển lên thị xã, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại

Quy hoạch vùng liên huyện, vùng huyện tỉnh Bình Phước đến năm 2030

Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và vùng huyện tỉnh Bình Phước đến năm 2030 và tầm nhìn

Quy hoạch giao thông tỉnh Bình Phước đến năm 2030

Quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2030 và tầm

Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Bình Phước đến năm 2030

Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 –

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất Bù Đăng đến năm 2030

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất Bù Đăng đến năm 2030 Quy hoạch sử