Category Archives: Quy hoạch

Quy hoạch vùng liên huyện, vùng huyện tỉnh Bình Phước đến năm 2030

Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và vùng huyện tỉnh Bình Phước đến năm 2030 và tầm nhìn

Quy hoạch giao thông tỉnh Bình Phước đến năm 2030

Quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2030 và tầm

Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Bình Phước đến năm 2030

Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 –

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất Bù Đăng đến năm 2030

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất Bù Đăng đến năm 2030 Quy hoạch sử

Bản đồ quy hoạch, kế hoạch huyện Bù Đốp (Bình Phước)

Bản đồ quy hoạch, kế hoạch huyện Bù Đốp (Bình Phước)   Bản đồ quy

Bản đồ kế hoạch sử dụng sử dụng đất huyện Lộc Ninh 2030

Bản đồ kế hoạch sử dụng sử dụng đất 2030 Huyện Lộc Ninh tỉnh Bình

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Thành phố Đồng Xoài tỉnh

Thông tin quy hoạch thị xã Bình Long tầm nhìn đến năm 2030

Thị xã Bình Long được thành lập vào ngày 11/08/2009 theo nghị quyết số 35/NQ-CP

Vị trí, quy mô của sân bay Hớn Quản ở Bình Phước

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước họp bàn về kế hoạch, triển khai xây dựng sân

Quy hoạch sử dụng đất thị xã Bình Long

Vị trí địa lý của thị xã: Phía Bắc giáp huyện Lộc Ninh Các phía còn