Tag Archives: bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Bù Gia Mập (Bình Phước)

Huyện được thành lập theo Nghị quyết số 35 – NQ/CP của Chính phủ và

Bản đồ quy hoạch, kế hoạch huyện Phú Riềng (Bình Phước)

  Hành chính và vị trí địa lý Vị trí tự nhiên của huyện: Phía đông

Bản đồ quy hoạch, kế hoạch huyện Đồng Phú (Bình Phước)

Hành chính và vị trí tự nhiên Vị trí tự nhiên của huyện: Phía tây giáp huyện

Bản đồ quy hoạch, kế hoạch huyện Bù Đốp (Bình Phước)

Bản đồ quy hoạch, kế hoạch huyện Bù Đốp (Bình Phước)   Bản đồ quy

Bản đồ kế hoạch sử dụng sử dụng đất huyện Lộc Ninh 2030

Bản đồ kế hoạch sử dụng sử dụng đất 2030 Huyện Lộc Ninh tỉnh Bình