Tag Archives: cụm công nghiệp

Tỉnh Bình Phước đề xuất quy hoạch 61 cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chiều ngày (17/11/2021), Phó chủ tịch UBND tỉnh ông Trần Văn Mi đã chủ trì