Tag Archives: KDC Thăng Long Residence

Tổng thể dự án Thăng Long Residence 2
Dự án khu đô thị Thăng Long Residence 2

Sắp tới, huyện Bàu Bàng sẻ được tiếp tục thay một diện mạo mới với

Bình Dương có quy hoạch tốt và đã phát triển được hệ thống hạ tầng tương đối hoàn chỉnh.
Bắc Tân Uyên Bàu Bàng sẽ là ‘điểm nóng’ của bất động sản Bình Dương 2020?

Sau Thuận An, Dĩ An, kinh tế của Bắc Tân Uyên và Bàu Bàng hiện

Đất nền Khu công nghiệp năm 2020 sẽ thế nào?
Bất động sản đất nền khu công nghiệp sẽ tiếp tục nổi sóng trong năm 2020?

Sau một năm 2019 bất động sản đất nền Khu công nghiệp “bội thu”, cơ

Dự án KDC Thăng Long Residence Bình Dương
Dự án khu dân cư Thăng Long Residence Bình Dương

KHU DÂN CƯ THĂNG LONG RESIDENCE – BÀU BÀNG HẠ TẦNG HOÀN THIỆN – SỔ