Tag Archives: khu công nghiệp

Khu công nghiệp Ledana Lộc Ninh

“Khu công nghiệp Ledana Lộc Ninh là nơi tập trung các công ty công nghệ

Triển vọng doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp nửa cuối năm 2020

Theo như BSC, kết quả kinh doanh của nửa cuối năm 2020 của nhóm doanh