Tag Archives: nguồn lực đầu tư

Bàu Bàng (Bình Dương): Huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng

Với mục tiêu cũng như định hướng đến năm 2025 sẽ trở thành trung tâm