Tag Archives: Quy hoạch vùng liên huyện

Quy hoạch vùng liên huyện, vùng huyện tỉnh Bình Phước đến năm 2030

Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và vùng huyện tỉnh Bình Phước đến năm 2030 và tầm nhìn