Tag Archives: quy hoạch

Tỉnh Bình Phước đề xuất quy hoạch 61 cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chiều ngày (17/11/2021), Phó chủ tịch UBND tỉnh ông Trần Văn Mi đã chủ trì

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Thành phố Đồng Xoài tỉnh

Quy hoạch sử dụng đất thị xã Bình Long

Vị trí địa lý của thị xã: Phía Bắc giáp huyện Lộc Ninh Các phía còn