Tag Archives: sân bay hớn quản

Vị trí, quy mô của sân bay Hớn Quản ở Bình Phước

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước họp bàn về kế hoạch, triển khai xây dựng sân