Tag Archives: thị trường bất động sản

Tín hiệu hồi phục trên thị trường bất động sản ngày càng rõ nét

Trải qua giai đoạn hết sức khó khăn, đến nay thị trường bất động sản đã có

Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11-3-2023 về một số giải

Liên tục có chỉ đạo nóng từ Chính phủ, tương lai nào cho thị trường bất động sản 2024?

Từ cuối năm 2022, liên tục các chỉ đạo từ Chính phủ nhằm tháo gỡ