Tag Archives: thị xã bình long

Thông tin quy hoạch thị xã Bình Long tầm nhìn đến năm 2030

Thị xã Bình Long được thành lập vào ngày 11/08/2009 theo nghị quyết số 35/NQ-CP