Tag Archives: trưởng phòng kinh doanh

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Mô tả công việc – Quản

Tuyển 01 trưởng phòng kinh doanh làm việc tại Thủ Đức

Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát Land Tuyển dụng 01 Trưởng phòng kinh doanh Làm

Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh làm việc tại Quận 12 Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát Land Tuyển dụng 01 Trưởng phòng kinh doanh Làm

Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh làm việc tại Bình Dương

Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát Land Tuyển dụng 03 Trưởng phòng kinh doanh Mô