Tag Archives: vay ngân hàng

Lãi suất ngày 11/4: Một ngân hàng lớn vừa điều chỉnh giảm mạnh

Sau thời gian liên tục điều chỉnh, hiện 13 ngân hàng đã đưa lãi suất