Tag Archives: Video Editor

Tuyển Dụng Video Editor

1.Mô tả công việc: Quay, dựng phim và chụp ảnh theo đúng yêu cầu của