Tag Archives: vốn ngoại

Vốn ngoại rót vào bất động sản giảm mạnh

Vốn ngoại đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực bất động sản trong 5 tháng