Tag Archives: chính phủ

Liên tục có chỉ đạo nóng từ Chính phủ, tương lai nào cho thị trường bất động sản 2024?

Từ cuối năm 2022, liên tục các chỉ đạo từ Chính phủ nhằm tháo gỡ