Tag Archives: nguồn vốn nhà nước

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận vốn

Để nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, Thủ tướng yêu