Tag Archives: Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ

Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Tái cơ cấu mô hình phát triển

 Sáng 24/11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Sở Kế