Tag Archives: Quy hoạch tỉnh Bình Phước

Bình Phước: Ưu tiên phát triển vùng phía Nam

(Xây dựng) – Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm