Tag Archives: thành phố thông minh

Đẩy mạnh xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương trong giai đoạn 2021-2026

Vừa qua chiều ngày 10-9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình