Tag Archives: thông tin quy hoạch

Thông tin quy hoạch & Định hướng phát triển huyện Chơn Thành đến năm 2030

Định hướng phát triển lên thị xã, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại