Tag Archives: đường kết nối cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành

2.000 tỉ làm đường kết nối cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành

UBND TP. HCM sẽ chủ động bố trí ngân sách TP khoảng 2.000 tỉ đồng đầu