Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất Bù Đăng đến năm 2030

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất Bù Đăng đến năm 2030
Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất Bù Đăng đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất tại huyện Bù Đăng – Bình Phước đến năm 2030 được phê duyệt nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của địa phương, Huyện Bù Đăng có diện tích đất 1.503 km2 (huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Bình Phước), nằm ở toạ độ 106085 ’ đến 107067 ’ kinh đông và có vị trí tiếp giáp:

 • Phía đông giáp tỉnh Đắk Nông
 • Phía tây giáp thị xã Phước Long và các huyện Bù Gia Mập, Phú Riềng
 • Phía nam giáp các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và huyện Đồng Phú
 • Phía bắc giáp huyện Bù Gia Mập và tỉnh Đắk Nông.

Huyện Bù Đăng có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 01 thị trấn Đức Phong và 15 xã: Bình Minh, Bom Bo, Đak Nhau, Đoàn Kết, Đăng Hà
Đồng Nai, Đức Liễu, Đường 10, Minh Hưng, Nghĩa Bình, Nghĩa Trung, Phú Sơn, Phước Sơn, Thọ Sơn, Thống Nhất.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Bù Đăng đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đến 2030, được xác định theo Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 23/8/2022. Theo quy hoạch thì diện tích và cơ cấu sử dụng đất theo thời kỳ quy hoạch của huyện Bù Đăng được xác định với từng loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 121.255,30 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 28.823,13 ha
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha.
 • Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất theo chỉ tiêu quy hoạch đến 2030, bao gồm:
 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 14.888,84 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 5.177,44 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển thành đất ở: 8,24 ha

Vị trí  diện tích từng khu đất chuyển mục đích sử dụng được xác định trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000  Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định này.
Tại Bù Đăng, quy hoạch 7 Cụm công nghiệp Minh Hưng 1, Minh Hưng 2, Nghĩa Trung, Đức Liễu 1, Đức Liễu 2, Thọ Sơn và Thống Nhất trên địa bàn huyện Bù Đăng với tổng diện tích 225,23 ha nhằm hình thành các cụm sản xuất máy móc, phụ tùng, lắp đặt và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn chế biến nông sản, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và sản xuất hàng tiêu dùng, gắn với khu xử lý chất thải tập trung, cụ thể:

 1. Cụm công nghiệp Minh Hưng 1 quy hoạch 40 ha, tại thôn 1, xã Minh Hưng. Tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.
 2. Cụm công nghiệp Minh Hưng 2 với diện tích 32,7 ha, tại thôn 4, xã Minh Hưng. Tổng mức đầu tư 164 tỷ đồng.
 3. Cụm công nghiệp Nghĩa Trung với diện tích 20 ha, tại thôn 5, xã Nghĩa Trung. Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.
 4. Cụm công nghiệp Đức Liễu 1 quy hoạch 50 ha, tại thôn 8, xã Đức Liễu. Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.
 5. Cụm công nghiệp Đức Liễu 2 diện tích quy hoạch 30 ha, tại thôn 2, xã Đức Liễu. Tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng.
 6. Cụm công nghiệp Thọ Sơn diện tích quy hoạch 20 ha, tại thôn Sơn Hiệp, xã Thọ Sơn. Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.
 7. Cụm công nghiệp Thống Nhất diện tích quy hoạch 32,53 ha, tại thôn 4, xã Thống Nhất. Tổng mức đầu tư 165 tỷ đồng.

Giai đoạn sau năm 2030 quy hoạch 7 Cụm công nghiệp nêu trên với tổng diện tích 225,23 ha. Riêng giai đoạn sau năm 2020 quy hoạch và đưa vào đầu tư 5 Cụm công nghiệp Minh Hưng 1 (40 ha), Minh Hưng 2 (32,7 ha), Nghĩa Trung (20 ha), Đức Liễu 1 (30 ha) và Đức Liễu 2 (30 ha) với diện tích 152,7 ha.

 

Đánh giá post

Tại thời điểm hiện tại, công ty chúng tôi đang có chính sách MIỄN PHÍ TƯ VẤN 100% cho khách hàng mua các dự án của chúng tôi.

Hãy liên hệ ngay Hotline: 0909.634.389 (Ms Mai)

Với uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực bán các dự án về bất động sản, chúng tôi đảm bảo sẽ giúp bạn sớm tìm được căn hộ ưng ý với chi phí tốt nhất trên thị trường.

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được căn hộ PHÙ HỢP – ĐÚNG NHU CẦU – GIÁ HỢP LÝ – NHANH NHẤT !